Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 sprawiło, iż część Polaków zostało internowanych, zapadały także wyroki skazujące na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Oczywiście wiele z tych osób występowało opozycyjnie, nie godząc się na utratę wolności, dochodziło wówczas do masowego łamania praw człowieka, dlatego wielu wystąpiło ze sprzeciwem po latach. Po upadku komunizmu w roku 1991 w życie weszła ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Jak uzyskać odszkodowanie za działalność wolnościową w okresie PRL?

Odszkodowanie dla osób represjonowanych w czasie PRL

Na podstawie tej ustawy można było uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 25000 złotych, obecnie jest to kwota wyższa ze względu na to, iż Trybunał Konstytucyjny w roku 2011 uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją. Obecnie o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego mogły być represjonowane, dlatego też ukrywały się, przez co mogły utracić pracę. Dodatkowo wiązało się to z rozłąka z rodziną, utratą pracy, utratą źródła utrzymania oraz problem ze znalezieniem nowej pracy, mogło to wpłynąć na niższą emeryturę, czego skutki mogą być odczuwane przez długi czas.

Może być to zatem podstawą do ubiegania się o odszkodowania, z pewnością będzie to przypadek kiedy orzeczenie wydane przez sąd nie zostało wykonane. Oczywiście w tym przypadku szereg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie zwiększył się w związku z wprowadzeniem kolejnych nowelizacji do ustaw. Wówczas podstawą będzie uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia wydanego w tamtym okresie. W tym wypadku warto zwrócić się do kancelarii prawnej, która pomoże w wystąpieniu o tego rodzaju postanowienie w sądzie okręgowym. Wówczas w ciągu 10 lat należy złożyć żądanie o przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Zatem odszkodowanie dla osób represjonowanych może być wypłacone w bardzo wielu przypadkach, dotyczyć to może wielu osób, które doświadczyły represji w latach 1944-1989. Oczywiście mogą być to interweniowania w czasie stanu wojennego lub też osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956, czy też osoby zesłane przez ZSRR w latach 1936-1956.