Obowiązkiem prawnika jest pomoc swojemu klientowi, praca prawnika wymaga szczegółowej znajomości sytuacji klienta, aby móc skutecznie działać.

Z tego powodu prawnik stara się utrzymywać z klientem pełną zaufania i poufną relację, przy jednoczesnym zachowaniu tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszelkich informacji. Jeżeli prawnik posiada wszystkie szczegóły sprawy, informuje swojego klienta o stanie prawnym, możliwościach zabezpieczenia dowodów i poniesionych kosztach, a także o swoich szansach na sukces. Gromadzi informacje, zeznania i dowody, przygotowuje dokumenty, podejmuje czynności prawne oraz kontaktuje się z prawnikami strony przeciwnej. Prawnik pracują często w kancelariach prawniczych, które zatrudniają prawników którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Prawnicy mogą być zatrudnieni w działach prawnych firm, instytucji i organizacji, ich obszarami zainteresowań mogą być przykładowo prawo cywilne, rozwodowe, związane z podziałem majątku, czy też uzyskaniem opieki nad dziećmi. Wbrew pozorom tego rodzaju sprawy związane z rodziną dość skomplikowane.

Przykładowo w czasie rozwodu małżonkowie będą dążyli do tego aby uzyskać jak najwięcej bez względu czy będzie to majątek, czy też opieka nad dziećmi.

Czasem podział majątku nie będzie sprawą jednoznaczną, dlatego też strony wynajmują adwokatów, którzy pomagają im przejść przez cały rozwód w sądzie. Aby podział majątku był możliwy, a małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, wówczas należy go podzielić. Ustalenie wartości będzie odbywało się na podstawie opinii biegłego w tej materii. Oczywiście małżonkowie mogą być przywiązani do pewnych przedmiotów, dlatego też adwokat będzie im pomocny w uzyskaniu oczekiwanej części majątku. Często także będą walczyli o opiekę nad dziećmi, i zasądzenie alimentów. Pomoże przygotować całą dokumentację, zapozna się z sytuacją i będzie działał na korzyść swojego klienta. Zatem jeżeli w czasie rozwodu nie można dojść do porozumienia przydatny będzie adwokat szczecin.