Na rynku marihuany można spotkać się z bardzo różnymi gatunkami.

Poszczególne pozwalają na wyhodowanie materiału, który będzie posiadał odmienne właściwości. W przypadku decydowania się na uprawianie marihuany na potrzeby medyczne niezbędne jest wybranie odpowiednich nasion. Wstępnie ważne jest zapoznanie się z różnymi odmianami, które mogą być stosowane zarówno w zamkniętych przestrzeniach, jak też mogą być uprawiane na otwartej przestrzeni w postaci pól.

Łatwiejsza uprawa w zamkniętych przestrzeniach?
Generalnie uprawa w zamkniętych przestrzeniach jest łatwiejsza, gdyż można znacznie łatwiej kontrolować warunki, w których rozwijają się rośliny. W tym względzie można zdecydować się na pozyskanie specjalnych namiotów, które pozwalają na stworzenie idealnie przystosowanych do uprawiania marihuany warunków. Jednak wybranie odpowiednich nasion również ma duże znaczenie. Z tego powodu ważne jest pozyskanie, jak największej ilości informacji o poszczególnych odmianach. Takie informacje można pozyskać na stronach hodowców marihuany, stronach specjalistycznych poświęconych informacjom o medycznej marihuanie. Decydować można się na odmiany:
– klasyczne,
– pochodzące z różnych krajów,
– o różnym stopniu modyfikacji genetycznej.
Jednocześnie poszczególne odmiany marihuany można również dzielić na takie, które mogą być używane przez początkujących hodowców, jak też takich, którzy mają znacznie większe doświadczenie.

Wybieranie różnych nasion marihuany

Na co wpływa wybór nasion?

Konkretne odmiany marihuany zapewniają zarówno odmienny materiał, ale również muszą być odmiennie uprawiane. Wiele odmian wymaga bardzo kontrolowanych oraz specyficznych warunków. Z tego powodu bardzo ważne jest aby sprawdzić przed zakupem, jakie wymagania ma marihuana ak 47. Pozwala to następnie podejmować znacznie lepsze decyzje w kontekście wybrania takich roślin, które będzie można znacznie wygodniej uprawiać w konkretnych warunkach. Przekładać się to będzie na plony, które będzie można uzyskać z upraw.