Zastanawiasz się, kiedy jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających stanowi jedynie wykroczenie, a kiedy traktowana jest jako poważne przestępstwo? Co grozi nieodpowiedzialnym kierowcom?

Stan po spożyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Polskie prawo wyróżnia dwa stany związane z kierowaniem samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, od których zależy rodzaj i wymiar kary. Mowa tutaj oczywiście o stanie po spożyciu alkoholu oraz stanie nietrzeźwości. Czym się różnią?

  1. Stan po spożyciu alkoholu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi od 0,2 promila. O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wówczas, kiedy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza).

  1. Stan nietrzeźwości

Jak łatwo można się domyślić, pojęcie “stan nietrzeźwości” odnosi się do kierowców, u których stężenie alkoholu we krwi przekroczyło 0,5 promila (lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu?

Zgodnie z treścią art.87 Kodeksu wykroczeń osoba prowadząca pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu lub środków o podobnych działaniu, może zostać ukarana:
– grzywną w wysokości nie niższej niż 50 zł bądź karą aresztu;
– zakazem prowadzenia pojazdów;
– naliczeniem stosownej ilości punktów karnych.

Jakie są kary za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z treścią art. 178a §1 k.k., prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości karane jest:
grzywną w wysokości od 10 do 2000 zł (stawka dzienna);
– ograniczeniem wolności od miesiąca do 2 lat, celem obowiązkowego wykonywania prac społecznych;
– pozbawieniem wolności do lat 2;
– wydaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat;
– karą pieniężną w wysokości od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
– naliczeniem stosownej ilości punktów karnych.