Jeśli nie zarejestrujesz swojego znaku towarowego, ktoś inny może to zrobić.

To natychmiast naraża twoją firmę i każdy projekt produktu lub usługi, który podejmujesz, na ryzyko i straty. Zabezpieczenie zarejestrowanego znaku towarowego chroni markę i zapewnia narzędzia zapobiegające używaniu podobnych znaków przez inne osoby czy firmy. Jeśli nie chronisz swojego znaku towarowego, rejestrując go, może się okazać, że masz prawny zakaz rozwijania swojej działalności.

Zalety posiadania zarejestrowanego znaku towarowego

Naruszanie prawa poprzez posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym

Po zarejestrowaniu marki masz prawo podejmować działania przeciwko stronom, które próbowały zarejestrować sprzeczne znaki towarowe lub działają pod innymi markami i szkodzą twojej firmie. Gdy twój produkt lub usługa odniesie sukces, sam znak towarowy zaczyna nabierać wewnętrznej wartości. Inwestorzy biznesowi ocenią, czy podjąłeś odpowiednią prawną ochronę znaku towarowego, aby zabezpieczyć swoją markę. Istnieje wiele powodów, dla których ważne jest zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Zmiana nazwy firmy może być trudnym i kosztownym zadaniem. Po pomyślnym stworzeniu dobrej reputacji dla swojej firmy odbudowa marki pod zmienioną nazwą może wymagać znacznych kosztów marketingowych. Kiedy logo, symbol lub nazwa jest niezarejestrowana, zawsze istnieje ryzyko, że inna firma może je zarejestrować i spowodować znaczne trudności, na przykład próbując uniemożliwić twojej firmie działanie lub rozwój pod obecną nazwą.

Wartość rynkowa jest powodem, dla którego potencjalni inwestorzy są zainteresowani tym, czy firma zastrzegła swoją nazwę, kluczowe produkty lub usługi. Rejestracja znaku towarowego nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także ułatwia przejrzystość fuzji lub franchisingu firmy, pozytywnie wpływając na jej postrzeganą wartość. Na stronie https://neografix.pl/naruszenie-cudzych-praw-poprzez-poslugiwanie-sie-zarejestrowanym-znakiem-towarowym/ znajdziesz artykuł o naruszaniu prawa poprzez posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym. Ważne jest, aby firma była odpowiednio chroniona przed konkurencją, utrudniając innym firmom naśladowanie. Osoby nieupoważnione, które używają twojego znaku towarowego bez zezwolenia, mogą zaszkodzić twojej marce, reputacji i działalności, ale często znajdują się na słabej pozycji prawnej i stosunkowo łatwo można zapobiec takim działaniom.