Szacuje się, że w 2050 roku nawet 40% społeczeństwa niemieckiego będą stanowić seniorzy.

To sprawia, że u naszych zachodnich sąsiadów palącą kwestią staję się opieka. Niemcy już dziś podejmują działania, których celem jest zwiększenia liczby opiekunek dla osób starszych i pielęgniarek, tak aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w tym segmencie rynku.
 

Niemcy – wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie

 
W ATERIMA MED wspieramy opiekunki osób starszych przy podejmowaniu przez nie pracy w Niemczech. Oferujemy swoją pomoc w zakresie prawnym, logistycznym i jeśli chodzi o poszukiwanie atrakcyjnych i wiarygodnych pracodawców. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak atrakcyjna jest praca opiekunki w Niemczech.
 
Wskaźniki zatrudnienia w Niemczech należą do najwyższych na świecie. To także jedna z przodujących gospodarek świata. Sektor zdrowia jest jednym z najważniejszych w kraju. Starzejąca się populacja, to rosnące zapotrzebowanie na pracę opiekunek. Dlatego pracownicy z innych krajów są bardzo poszukiwani w niemieckim sektorze zdrowia, a zapotrzebowanie rośnie z każdym rokiem.
 
Wynagrodzenie jest zawsze jednym z najważniejszych czynników wpływających na naszą satysfakcję z pracy. Podejmując decyzję o przeprowadzce do obcego kraju, bierzemy oczywiście pod uwagę różnicę zarobków. Opieka osób starszych w Niemczech jest sektorem, który z każdym rokiem jest coraz lepiej dofinansowany. W tej chwili opiekunka osób starszych za zachodnią granicą może liczyć na zarobki od 1200 do 3600 euro miesięcznie. W przypadku osób bez doświadczenia obowiązuję najniższa pensja minimalna. Jednak bardzo szybko i łatwo uzyskać doświadczenie w tym zawodzie, a tym samym zwiększyć swoje zarobki. Olbrzymią zaletą pracy jest fakt, że opiekunka dla osób starszych nie ponosi kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Mieszka bowiem najczęściej w domu seniora.
 
Praca w charakterze opiekunki w Niemczech – perspektywy

Zakres obowiązków

 
Opieka w Niemczech nie różni się od tej w Polsce. Zakres obowiązków jest bardzo podobny, różnica tkwi w wysokości zarobków. Jako opiekunka wspierasz osoby starsze w ich codziennym życiu. Obejmuje to na przykład higienę osobistą lub pomoc w ubieraniu się, myciu czy innych codziennych czynnościach. Pomagasz także osobom starszym w jedzeniu i dotrzymujesz im towarzystwa. Motywujesz i wspierasz ich do bardziej aktywnego spędzania czasu wolnego, co umożliwia starszym osobom prowadzenie w dużej mierze samodzielnego życia. Praca opiekunki w Niemczech to też towarzyszenie seniorom przy odwiedzinach u lekarza, czy kiedy pojawia się potrzeba załatwienia spraw urzędowych. Jeśli masz odpowiednie wykształcenie, to zmieniasz bandaże, oczyszczasz rany i dbasz o prawidłowe przyjmowanie leków przez seniora. Przestrzegasz zaleceń i pozostajesz w bliskim kontakcie z lekarzami.
 

Perspektywy i wymagania

 
Praca dla opiekunek w Niemczech jest możliwa w przypadku każdej osoby, sprawnej fizycznie, która ma możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech i posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Znajomość języka jest najważniejszym i kluczowym wymogiem, więc jeśli twoja znajomość tego języka jest niezadowalająca, to konieczne jest ukończenie odpowiednich kursów. Jednocześnie zawód ten ma olbrzymie perspektywy. Zapotrzebowanie na prace opiekunek, ze względu na starzejące się społeczeństwo, będzie rosnąć. Wzrost popytu oznacza coraz lepsze zarobki oraz możliwości awansu zawodowego. Prywatne jak też publiczne placówki medyczne, chętnie zatrudniają wykwalifikowane opiekunki osób starszych, a także inwestują w ich wykształcenie.
Oferty pracy w Opiece – ATERIMA MED – https://www.aterima-med.pl/oferty-pracy