Praca w charakterze opiekunki w Niemczech – perspektywy

Szacuje się, że w 2050 roku nawet 40% społeczeństwa niemieckiego będą stanowić seniorzy. To sprawia, że u naszych zachodnich sąsiadów palącą kwestią staję się opieka. Niemcy już dziś podejmują działania, których celem jest zwiększenia liczby opiekunek dla osób starszych i pielęgniarek, tak aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w tym segmencie rynku. […]