Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe sposoby docierania do konsumentów, dlatego reklamodawcy muszą zachować wysoki poziom uczciwości i etyki.

Tak więc etyka reklamy oznacza zestaw konkretnych zasad, które regulują metody komunikacji między kupującym a sprzedającym. Ponadto etyka reklamy obejmuje obawy etyczne dotyczące przekazu reklamowego, konsumentów do których reklama jest kierowana, reklamę kontrowersyjnych produktów i usług oraz wpływ reklamy na wartości społeczne. Etyka jest istotnym aspektem branży reklamowej. Ogólnie reklamy etyczne to te, które nie kłamią, mieszczą się w granicach przyzwoitości i nie zawierają fałszywych ani fałszywych roszczeń. Obecnie wiele reklam jest przesadzonych, a wielu reklamodawców zwykle nadyma swoje reklamy. To sprawia, że reklamodawcy wydają się nie rozumieć zasad i norm etycznych. Zasady moralne mogą być oczywiście różnie rozumiane, dlatego też wprowadzono pewne normy mające określić jasne zasady. Reklama musi w pełni i prawdziwie opisywać cechy produktu, nie można dopuszczać do półprawd i niedomówień. Więcej na temat etyki w reklamie można przeczytać na stronie: https://phama.co/kodeks-etyki-reklamy-i-nieuczciwa-konkurencja/. Reklama nie może w żaden sposób przekłamywać rzeczywistości, czy też nie może ukrywać określonych cech produktu.

Oczywiście wiele spotów reklamowych idealizuje dany produkt, jednak należy podchodzić ostrożnie przykładowo do cudownych środków leczniczych.

Często reklamy chcą sugerować iż dany produkt jest lekiem, podczas gdy jest jest to suplement diety. W wielu branżach produkty reklamowane są nie zawsze zgodnie ze swoim przeznaczaniem, lub też ukrywane są ich przeciwwskazania. Głównym celem reklam jest jest zwiększenie sprzedaży, przyciągnięcie większej liczby klientów i zwiększenie popytu na ich produkty poprzez dobrze udekorowane, kolorowe i czasem wyolbrzymione reklamy. Wielu reklamodawców lubi prezentować swój produkt jako najlepszy i niepowtarzalny na rynku lub tańszy i korzystniejszy niż produkt konkurencji. Jednak wiele z tych reklam nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan.