Herbicydy które mogą usuwać z naszych upraw chwasty często działają selektywnie, oznacza to, iż mogą działać niekorzystnie jedynie na pewne rodzaje, gatunki roślin.

Dobrym przykładem są herbicydy selektywne które działają jedynie na gatunki dwuliścienne. W tym przypadku niektóre odmiany roślin charakteryzują się możliwością rozkładu lub też metabolizowania herbicydów, zatem działa on jedynie na rośliny niepożądane, natomiast nasze uprawy pozostają nienaruszone.

Środki do usuwania chwastów z upraw rolnych

Skuteczne herbicydy nalistne

Oczywiście możemy spotkać również herbicydy nieselektywne które będą działały niekorzystnie na wszystkie rodzaje roślin. W ten sposób możemy przygotować pod uprawę duży obszar wcześniej nie uprawiany, pozbywając się wszystkich roślin które do tej pory występowały na danym obszarze. Jeżeli chcemy zastosować herbicyd na istniejących już obszarach uprawowych wówczas należy skorzystać z odpowiedniego herbicydów selektywnego. Oczywiście możemy zastosować herbicyd przedwschodowy, który będzie działał na nasiona chwastów, które znajdują się w glebie. Należy pamiętać, iż wiele nasion zimuje pod cienką warstwą gleby następnie w okresie wiosennym następuje wzrost.

Jeżeli chwasty nie zostały usunięte za pomocą środków przedwschodowych, wówczas po kilku miesiącach możemy powtórzyć opryski, w zależności od dalszego występowania chwastów warto wykonać kolejny oprysk. Oczywiście należy pamiętać, iż herbicydy aby prawidłowo zadziałały muszą znaleźć się na liściach, na powierzchni rośliny. Następnie trafiają do łodygi, oraz całego układu. Działanie herbicydów polega często na zakłóceniu naturalnych procesów, przykładowo procesów fotosyntezy występujących w roślinach. Herbicyd może doprowadzić do obumarcia rośliny.

Herbicydy mogą doprowadzić do dużych spadków jeżeli chodzi o plony, często może być to 30 czy też 40% plonów które są mniejsze ze względu na mniejszą dostępność wody czy też światła dla roślin uprawnych. W przypadku roślin zbożowych często stosuje się ośrodek Galaxo, dostępny na stronie internetowej https://innvigo.com/galaxo-150-wg/. Środek tego rodzaju możemy zastosować z powodzeniem w wielu różnych uprawach zbóż, działa on nalistnie, występuje w formie granulatu który rozpuszczamy w wodzie, substancje zawarte w tym herbicydzie hamują podział komórek. Zostaje zahamowany wzrost korzeni jak również części naziemnych roślin.