Ochrona patentowa nazwy firmy, marki i towaru

Zastrzegając logo firmy w Urzędzie Patentowym uzyskujemy prawo do wykorzystania znaku graficznego na terenie Polski, możemy zgłosić także nazwy oraz znaki graficzne do organizacji na terenie Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych. Dzięki temu chronimy markę przed naruszeniem prawa do wykorzystania znaku graficznego. W ten sposób zabezpieczymy towar przed podrabianiem, […]