Księgowy jest jednym z głównych osób w każdej firmie, w której pracuje, niezależnie od tego, czy jest to duża korporacja, czy mała firma. Księgowy monitoruje i rejestruje przepływ pieniędzy przez firmę lub organizację.

Księgowy jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności wszystkich transakcji pieniężnych i upewnienie się, że wszystkie te transakcje są legalne i zgodne z obowiązującymi wytycznymi. Może się zdarzyć, że księgowy pracuje dla firmy na podstawie umowy, aby prowadzić księgi lub zeznania podatkowe.

Mogą również zdecydować się na pracę dla osób prywatnych i pomóc im w podejmowaniu decyzji finansowych, zwrotach podatków lub w innych kwestiach związanych z pieniędzmi. Korzystając ze sprawozdań finansowych, księgowy opisuje stan majątkowy firmy, organizacji lub osoby fizycznej, wykorzystując swoje umiejętności z matematyki, rachunkowości, prawa i finansów.

Analizują zyski i straty, dostarczając informacji potrzebnych inwestorom i właścicielom firm, aby ocenić, jak firma radzi sobie w danym okresie. Informacje te stanowią podstawę raportu firmy i raportów prawnych.

Księgowy przygotowuje budżety, przychody, wydatki, wpisy listy płac, faktury i inne dokumenty księgowe firmy, przygotuje zestawienia zysków i strat oraz miesięczne raporty zamknięcia i rozliczenia kosztów, a także zapewnia kontrolę wydatków. Nie ma typowego miejsca pracy dla księgowego w tym sensie, że prawie każda firma ma księgowego lub korzysta z usług jednego. Większa firma może mieć dział księgowości, który zatrudnia wielu księgowych i miałby hierarchiczną strukturę. Lub może być tylko jeden księgowy w oddziale, który może zgłosić się do przełożonego w oddziale regionalnym lub centrali.

Księgowy może być odpowiedzialny za przygotowywanie sprawozdań finansowych firmy, badanie sprawozdań finansowych klienta lub pomaganie w unikaniu problemów księgowych. Bycie księgowym w dzisiejszym świecie oznacza umiejętność współpracy i komunikacji z innymi ludźmi, a także doskonałe umiejętności w rozwiązywania problemów. Zadania związane z tą karierą są znacznie bardziej zróżnicowane, niż wielu ludziom się wydaje. W przypadku kiedy chcemy rozliczać się w Wielkiej Brytanii z pomocą przyjdzie nam polski księgowy uk. Z pewnością może doradzić nam jak prawidłowo rozliczać się z brytyjskim fiskusem.