Jeśli widziałeś kiedyś kogoś w kasku ochronnym ze statywem i dziwnie wyglądającym kijem stojącym na poboczu drogi lub posesji, prawdopodobnie zastanawiałeś się, co robi ta osoba.

Najprawdopodobniej był to geodeta i prawdopodobnie wykonywał różne precyzyjne pomiary za pomocą specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, aby dokładnie określić, gdzie przebiegają granice określonego terenu. Geodeci wykorzystują nowoczesny sprzęt i matematykę do tworzenia map i pomiarów terenu. Jeśli zastanawiasz się, po co taka usługa jest potrzebna, możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że prawie każdy projekt deweloperski zaczyna się od ankiety geodezyjnej. Geodeci mogą mieć nieco inne zadania, w zależności od konkretnego rodzaju przeprowadzanych pomiarów terenu. W budownictwie lub inżynierii geodeci badają zmiany w granicach nieruchomości i dokładnie identyfikują lokalizację budynków i dróg. Mogą również zbadać topografię dróg i nachylenie terenu lub określić odpowiednią głębokość pod fundamenty budynku. Geodeta może wykorzystywać obrazowanie satelitarne i lotnicze do pomiaru bardzo dużych części Ziemi. Geodeci mapujący teren spełniają ważny obowiązek dokładnego określenia, gdzie właściwie znajdują się linie graniczne poszczególnych działek. Specjalistyczne narzędzia geodezyjne ułatwiają tym specjalistom uzyskanie wysokiego stopnia zaufania do swoich obliczeń. Geodeci potrzebują do pracy odpowiednich instrumentów pomiarowych, w tym teodolitu i poziomicy.

Teodolit to najlepsze narzędzie pomiarowe, które mierzy pionowe i poziome kąty między punktami.

Zaawansowane teodolity mogą również mierzyć odległość. Możesz wykorzystać usługi geodezyjne Zakopane do zmierzenia i mapowania terenu, jest to proces używany do określania cech i granic nieruchomości. Może również służyć do określania służebności, ingerencji, sprawdzania, jak zagospodarować teren lub budować na gruncie, a także przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. Istnieją różne rodzaje badań terenu, które można przeprowadzić w zależności od potrzeb.